Head shots & Team PhotoSeniorsVarsity - 3/17/23Varsity - 3/21/23Varsity - 4/7/23Varsity - 4/24/23